No access yet Create an account
Monard Law uses cookies to make your navigation on our website easier. Learn more?
Close
Monard Law Calendar
Back

Dag van de Overheidsopdrachten - 12 december 2014

 

Dag van de Overheidsopdrachten - 12 december 2014

Joost Bosquet

Programma

 

9u00 – 9u30:

Ontvangst

 

9u30 – 10u45:

 • Het toepassingsgebied van de overheidsopdrachten-wetgeving. Wie, wat en wanneer ? (Rudi Claeys)
 • Gunningswijzen en keuze van de inschrijvers: wat is er gewijzigd in de nieuwe wetgeving? (Joris Wouters)
 • De (eenzijdige) wijziging van de overheidsopdracht (Johan Geerts)
 • De nieuwe Europese Richtlijnen… wat brengt de toekomst? (Gitte Laenen)

 

11u00 – 12u15:

 • Specifieke gunningsproblemen in de zorgsector: de aankoop van geneesmiddelen en de aanstelling van specialisten (Joris Wouters)
 • Concessies voor werken en diensten onder de nieuwe richttlijn(Jens Debièvre)
 • Het prijsonderzoek van offertes (Christophe Lenders)
 • De 10 valkuilen bij het indienen van offertes door  (bouw)bedrijven (Rudi Claeys)

 

12u15– 13u00:

Middagpauze

 

13u00– 14u15:

 • Samenwerking tijdens de gunningsfase:  Over combinaties en onderaanneming (Neil Braeckevelt)
 • Betaling van de overheidsopdracht (Sofie Logie)
 • Recente wijzigingen inzake rechtsbescherming (Joost Bosquet)
 • Formele en materiële (on)regelmatigheid van offertes na het reparatie-KB van 7 februari 2014 (Nathanaelle Kiekens)

 

14u30 – 15u45:

 • Prijsherziening ihkv overheidsopdrachten (Kris Lemmens)
 • De nieuwe algemene uitvoeringsregels (AUR) (Cindy Meynendonckx)
 • De aansprakelijkheid van aannemer, architecten en opdrachtgever voor fouten of onvolkomendheden in de opdrachtendocumenten (Kristof Uytterhoeven)
 • Faillissement van de opdrachtnemer bij het uitvoeren van de overheidsopdracht (Stéphanie Taelmans)


 

Date
2014-12-12 09:00 - 2014-12-12 16:00

Speakers
Joost Bosquet

Address
Steenweg Deinze 154, 9810 Nazareth Belgium

Available seats
Unlimited

Login to register
Contact us

Monard Law Antwerp:
+32 (0)3/286 79 40
info.antwerpen@monardlaw.be

Monard Law Brussels:
+32 (0)2/234 67 10
info.brussels@monardlaw.be

Monard Law Hasselt:
+32 (0)11/28 15 00
info.hasselt@monardlaw.be

Monard Law Gent:
+32 (0)9/224 44 28
info.gent@monardlaw.be