No access yet Create an account
Monard Law uses cookies to make your navigation on our website easier. Learn more?
Close
Monard Law Calendar
Back

De Medische Raad geadviseerd: versie 2.0” 4 oktober ‘14

 

De Medische Raad geadviseerd: versie 2.0” 4 oktober ‘14

Dr. Luc De Clercq, Voorzitter Vlaams Artsensyndicaat, afd. Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant, Mevr. Indara Robyns, Juriste Vlaams Artsensyndicaat, Mevr. Ingrid Dreezen, Juriste Vlaams Artsensyndicaat, Mr. L. Lafaut, partner Monard-D'Hulst, Mr. E. Delbeke, advocaat Monard-D'Hulst, gastprofessor UA, Mr. J. Buelens, advocaat Monard-D'Hulst

Eén van de belangrijkste taken van de Medische Raad is zijn adviesbevoegdheid. Deze tweede infosessie voor leden van

Medische Raden geeft duidelijkheid over hoe de Medische Raad een rechtsgeldig advies moet verlenen. Daarnaast wordt het nut van een huishoudelijk reglement voor de Medische Raad besproken, evenals een aantal tips & tricks gegeven over hoe de Medische Raad dergelijk reglement kan opstellen.

Vele Medische Raden worden thans geconfronteerd met de vraag advies te verstrekken over een nieuwe Algemene/Financiële regeling of wensen zelf deze documenten te vernieuwen. Op de infosessie wordt toegelicht wanneer dergelijke vernieuwing opportuun is en welke de gekende discussiepunten zijn tussen artsen en ziekenhuis bij het opstellen van een Algemene / Financiële regeling.

Tot slot worden er kort twee hot-topics aangeraakt: er wordt ingegaan op de rol van de Medische Raad en de hoofdgeneesheer (bv. medical audit) bij het opleggen van sancties aan zelfstandige ziekenhuisartsen en daarnaast wordt de mogelijkheid van de Medische Raad om als orgaan in rechte op te treden bestudeerd.


 

Date
2014-10-04 08:30 - 2014-10-04 12:30

Price
gratis voor VAS-leden / € 65

Speakers
Mr. E. Delbeke, advocaat Monard-D'Hulst, gastprofessor UA
Mr. J. Buelens, advocaat Monard-D'Hulst
Mevr. Ingrid Dreezen, Juriste Vlaams Artsensyndicaat
Mevr. Indara Robyns, Juriste Vlaams Artsensyndicaat
Mr. L. Lafaut, partner Monard-D'Hulst
Dr. Luc De Clercq, Voorzitter Vlaams Artsensyndicaat, afd. Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant

Venue
KBC Toren

Address
Schoenmarkt 35, 2000 Antwerpen Belgium

more-info
Contact us

Monard Law Antwerp:
+32 (0)3/286 79 40
info.antwerpen@monardlaw.be

Monard Law Brussels:
+32 (0)2/234 67 10
info.brussels@monardlaw.be

Monard Law Hasselt:
+32 (0)11/28 15 00
info.hasselt@monardlaw.be

Monard Law Gent:
+32 (0)9/224 44 28
info.gent@monardlaw.be