No access yet Create an account
Monard Law uses cookies to make your navigation on our website easier. Learn more?
Close
Monard Law Calendar
Back

Lunchseminarie: Sociaalrechtelijke misdrijven op de werkvloer: opsporing en vervolging

 

Lunchseminarie: Sociaalrechtelijke misdrijven op de werkvloer: opsporing en vervolging

Tom Messiaen

Het sociaal strafrecht is een vaak technische materie die vele practici voor problemen stelt. De specialisten sociaal recht voelen zich niet thuis in de eigenheid van het strafrecht, de penalisten missen vaak voeling met de systematiek in het sociaal recht. Nochtans is de bijzondere rechtstak van sociaal strafrecht er precies op gericht om de sociale en arbeidsrechtelijke beschermingsregels afdwingbaar te houden en inbreuken desgevallend te sanctioneren met strafsancties of administratieve boetes. Door de vele jaren heen is het sociaal strafrecht organisch gegroeid. Met de nieuwe of grondig gewijzigde beschermingsregels werden stelselmatig ook nieuwe inbreuken gedefinieerd en sancties opgelegd. Het geheel miste dan ook systematiek en overzicht, met alle gevolgen van dien voor de rechtspractici (zowel voor de ‘bewakers' van het systeem als bij de berechting van inbreuken) maar ook en vooral voor de ondernemers die geconfronteerd werden met een sociaalrechtelijk misdrijf. Hieraan heeft de wetgever willen tegemoet komen met het tot stand brengen van het Wetboek Sociaal strafrecht, een codificatie of systematische bundeling van alle reglementering ter zake . In de lunchcauserie worden de aspecten van opsporing van een sociaalrechtelijk misdrijf door de sociale inspectiediensten toegelicht, wordt de administratieve sancties besproken en wordt er stilgestaan bij de strafrechtelijke vervolging van de onderneming maar ook van haar bedrijfsleider zelf.

 

In samenwerking met het Instituut voor Bedrijfsjuristen (IBJ).

 

Locatie

Auberge du Pêcheur

Pontstraat 41

9831 Sint-Martens-Latem

 

Timing

24/2/2015

12:00-14:00 (incl. lunch)

 

Spreker

Tom Messiaen

 

Inschrijven

Klik hier


 

Date
2015-02-24 12:00 - 2015-02-24 14:00

Speakers
Tom Messiaen

Address
Auberge du Pêcheur, Pontstraat 41, 9831 Sint-Martens-Latem Belgium

Available seats
Unlimited

Login to register
Contact us

Monard Law Antwerp:
+32 (0)3/286 79 40
info.antwerpen@monardlaw.be

Monard Law Brussels:
+32 (0)2/234 67 10
info.brussels@monardlaw.be

Monard Law Hasselt:
+32 (0)11/28 15 00
info.hasselt@monardlaw.be

Monard Law Gent:
+32 (0)9/224 44 28
info.gent@monardlaw.be