No access yet Create an account
Monard Law uses cookies to make your navigation on our website easier. Learn more?
Close
Monard Law Calendar
Back

Seminarie 12.02.2014: BOUWRECHT: Veranderingen in de bouw: update

 

Seminarie 12.02.2014: BOUWRECHT: Veranderingen in de bouw: update

Gregory Grouwels, Peter Dufaux

Op 1 juli 2013 – treden de nieuwe regels overheidsopdrachten in werking. De nieuwe wet en KB's zullen de huidige wet en KB's integraal vervangen. Het hoeft weinig betoog dat deze nieuwe wet en nieuwe KB's aanzienlijke wijzigingen met zich zullen mee brengen zowel in de inschrijvingsfase (gunningsfase) en de uitvoeringsfase en dat dit voor u als aannemer ongetwijfeld vele vragen met zich zal meebrengen. Dankzij deze opleiding bent u weer helemaal mee.

DOELGROEP
Bedienden uit de bouwsector, ervaring met overheidsopdrachten is aangewezen

PROGRAMMA

De nieuwe wet van 15.06.2006 (die de wet van 24.12.1993 vervangt) trad tot op heden niet in werking wegens gebrek aan uitvoeringsbesluiten. Intussen zijn de uitvoeringsbesluiten opgesteld en zal de nieuwe regelgeving binnenkort in werking kunnen treden. Het betreft met name:
 

  • het "KB plaatsing voor de klassieke sectoren" van 15.07.2011 ter vervanging van het KB gunning van 08.01.1996
  • het "KB plaatsing voor de speciale sectoren" van 16.07.2012 ter vervanging van het KB gunning van 10.01.1996
  • het "KB uitvoering" ter vervanging van het KB en zijn bijlage van 26.09.1996 inzake de algemene uitvoeringsregels (AUR) en de algemene aannemingsvoorwaarden (AAV). Dit besluit werd goedgekeurd door de ministerraad en de koning heeft het reeds ondertekend. De publicatie in het BS wordt verwacht in de loop van februari.

Met deze opleiding helpen we u alvast op weg in de nieuwe structuur van de teksten en de inhoudelijke veranderingen waarmee u zal geconfronteerd worden.
Zo zijn er oa. wijzigingen in de gunningsfase op het vlak van de varianten, de prijsherziening, aanpassingen van de vermoedelijke hoeveelheden, de gestanddoeningstermijn, abnormale prijzen, enz …

In de uitvoeringsfase zijn er nieuwigheden inzake de betaling, borgtocht, wijzigingen aan de opdracht, sancties, straffen en boetes, het inroepen van onvoorziene omstandigheden, termijn voor rechtsvorderingen, bevel van aanvang, enz …


 

Date
2014-02-12 17:00 - 2014-02-12 21:00

Price
gratis voor bedienden PC 218

Speakers
Gregory Grouwels
Peter Dufaux

Venue
Confederatie Bouw Limburg

more-info
Contact us

Monard Law Antwerp:
+32 (0)3/286 79 40
info.antwerpen@monardlaw.be

Monard Law Brussels:
+32 (0)2/234 67 10
info.brussels@monardlaw.be

Monard Law Hasselt:
+32 (0)11/28 15 00
info.hasselt@monardlaw.be

Monard Law Gent:
+32 (0)9/224 44 28
info.gent@monardlaw.be