No access yet Create an account
Monard Law uses cookies to make your navigation on our website easier. Learn more?
Close
Monard Law Calendar
Back

Seminarie 18.03.13: Belangenconflicten en andere aansprakelijkheidsrisico's voor bestuurders en adviseurs

 

Seminarie 18.03.13: Belangenconflicten en andere aansprakelijkheidsrisico's voor bestuurders en adviseurs

Jeroen Raskin

Risico's en valkuilen voor bestuurders en adviseurs die leiden tot een persoonlijke aansprakelijkheid?


Bestuurders van vennootschappen sluiten dikwijls overeenkomsten af waarin zij een persoonlijk belang hebben dat strijdig kan zijn met dat van de vennootschap. Nochtans moeten bestuurders hun mandaat als bestuurder uitsluitend in het belang van de vennootschap waarin zij zetelen uitoefenen. Wanneer dit belang van de vennootschap ondergeschikt wordt gemaakt aan het persoonlijk belang, kan dit immers leiden tot aansprakelijkheid van de bestuurders en/of adviseurs.
 

Deze aansprakelijkheid kan verschillende vormen aannemen, waarbij er vooral gefocust zal worden op de volgende items:
 

De belangenconflictenregeling bij BVBA's en NV's:

  • Wat zijn de verplichtingen en wat is toegelaten (uitzonderingen)?
  • Wat zijn de risico's en mogelijke sancties voor de bestuurders? (Nietigheid en aansprakelijkheid)

 

Voorbeelden:

  • het verkopen of verhuren van activa van de vennootschap aan de bestuurders
  • het verkopen of verhuren van eigendommen van de bestuurder aan de vennootschap.
  • Het afsluiten van een pensioenplan ten voordele van de bestuurders.

 

Transacties binnen tussen verbonden bedrijven
De "intercompany" transacties in een groepscontext. Bv. Het toestaan van zekerheden en leningen aan een andere vennootschap binnen dezelfde groep.

  • Geoorloofd en aanvaardbaar groepsgedrag.
  • Het "at arms length" principe.
  • Risico's en sancties.


Handelingen strijdig met belang vennootschap
Handelingen die strijdig kunnen zijn met het belang van de vennootschap en/of de wettelijke specialiteit, bijvoorbeeld:

  • Het afleiden van ondernemingskansen naar andere vennootschappen.
  • Het gebrek aan winstoogmerk.


Misbruik van vennootschapsgoederen
Misbruik van vennootschapsgoederen, m.n. het "misbruiken" van de goederen van de vennootschap voor persoonlijke doeleinden kan zelfs strafrechtelijk beteugeld worden.
 

Aanbevelingen op basis van cases
Op basis van herkenbare cases komen wij tijdens dit kennisatelier tot concrete aandachtspunten en aanbevelingen, direct bruikbaar in uw dagdagelijkse praktijk.

 


 

Date
2013-03-18 13:30 - 2013-03-18 16:50

Speakers
Jeroen Raskin

Venue
Holiday Inn Hasselt

Address
Kattegatstraat 1, 3500 Hasselt Belgium

more-info
Contact us

Monard Law Antwerp:
+32 (0)3/286 79 40
info.antwerpen@monardlaw.be

Monard Law Brussels:
+32 (0)2/234 67 10
info.brussels@monardlaw.be

Monard Law Hasselt:
+32 (0)11/28 15 00
info.hasselt@monardlaw.be

Monard Law Gent:
+32 (0)9/224 44 28
info.gent@monardlaw.be