No access yet Create an account
Monard Law uses cookies to make your navigation on our website easier. Learn more?
Close
Monard Law Calendar
Back

Seminarie 21.05.2014 - De vergrijzing: een uitdaging of gevaar?

 

Seminarie 21.05.2014 - De vergrijzing: een uitdaging of gevaar?

Evelien Delbeke

De gemiddelde levensverwachting van de Belg heeft de kaap van 80 jaar genomen. Het aantal honderdjarigen is de voorbije 20 jaren in België meer dan verdrievoudigd. Ondertussen werden er kinderen geboren die de leeftijd van 135 jaar zullen bereiken. Hallucinante cijfers die ons doen vermoeden dat onze samenleving de komende decennia op tal van vlakken drastisch zal veranderen.

 

Graag nodigen Van Lanschot en Monard-D'Hulst u uit op onze presentatie, waar drie topsprekers u te woord staan en de uitdagingen en gevolgen van de vergrijzing met u delen.

 

Professor Catherine Verfaillie, Hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Leuven, is gerenommeerd in haar werk op het gebied van stamcelonderzoek. Van 1998 tot 2006 leidde mevrouw Verfaillie het Stem Cell Institute van de University of Minnesota. De Leuvense Universiteit reikte haar in 2003 een eredoctoraat uit. Professor Verfaillie neemt u in haar uiteenzetting mee in de verdere evolutie van haar onderzoek om het toenemende aantal hersen –en hartziektes bij de mens te behandelen. Eén op de drie burgers zal in het leven immers te maken krijgen met een hersenziekte.

 

Evelien Delbeke belicht het juridisch doolhof over zorgverlening aan het levenseinde bij dementerende en comateuze patiënten. Zij gaat onder meer in op vragen als: Kan een dementerende patiënt nog zelf beslissingen nemen over de medische behandelingen? Kan hij euthanasie vragen? Kan bij een comateuze patiënt een behandeling worden stopgezet? Moet een wilsverklaring worden gevolgd? Wat is een vertrouwenspersoon, een vertegenwoordiger of een voorlopig bewindvoerder?

Evelien Delbeke is Advocaat bij Monard D'Hulst, een van de grootste onafhankelijke advocatenkantoren in België. Zij is tevens Gastprofessor aan de Universiteit Antwerpen waar zij de Leerstoel Gezondheidsrecht en Gezondheidsethiek (Ahlec) coördineert. Meester Delbeke verwierf in 2011 de titel van Doctor in de rechten met het proefschrift ‘Juridische aspecten van zorgverlening aan het levenseinde'. Dit proefschrift werd bekroond met de André Prims-prijs voor Gezondheidsrecht 2010-2011, die werd uitgereikt in de Senaat met aansluitend een politiek debat.

 

Luc Aben, Hoofdeconoom bij Van Lanschot, deelt zijn visie op de sociale en economische gevolgen van een verouderende bevolking. Dreigt het wettelijke pensioenstelsel stil te vallen? Welke regio's en sectoren kunnen uit de vergrijzing garen spinnen en hoe kunnen we daar nu al rekening mee houden binnen de beleggingsportefeuille?

 

18.45 uur        Ontvangst

19.10 uur        Verwelkoming door mevrouw Greet Nys, Regiodirecteur zetel Limburg bij Van Lanschot

19.15 uur        Hoe kunnen we stamcellen gebruiken bij het bestrijden van Dementia? door               Professor Catherine Verfaillie, Hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Leuven

19.50 uur        Beslissingsrecht over het levenseinde bij dementerende en comateuze patiënten, door Meester Evelien Delbeke, Advocaat bij Monard D'Hulst

20.30 uur       Vergrijs wijs, door de heer Luc Aben, Hoofdeconoom Van Lanschot

21.10 uur        Receptie

23.00 uur        Einde


 

Date
2014-05-21 18:45 - 2014-05-21 23:00

Speakers
Evelien Delbeke

Venue
C-Mine

Address
Evence Coppeélaan 91, 3600 Genk Belgium

Available seats
Unlimited

Login to register
Contact us

Monard Law Antwerp:
+32 (0)3/286 79 40
info.antwerpen@monardlaw.be

Monard Law Brussels:
+32 (0)2/234 67 10
info.brussels@monardlaw.be

Monard Law Hasselt:
+32 (0)11/28 15 00
info.hasselt@monardlaw.be

Monard Law Gent:
+32 (0)9/224 44 28
info.gent@monardlaw.be