No access yet Create an account
Monard Law uses cookies to make your navigation on our website easier. Learn more?
Close
Monard Law Calendar
Back

Studiedag 09.05.2014 - Werknemersschap - Naar een verzwakking van de rechtspositie?

 

Studiedag 09.05.2014 - Werknemersschap - Naar een verzwakking van de rechtspositie?

Tom Messiaen

Actuele Problemen van het Arbeidsrecht 9 brengt de elementen in kaart die bestaanszekerheid en/of de vastheid van betrekking van de werknemer (kunnen) verzwakken.

In een eerste deel liggen algemene beschouwingen vervat over het proces van verzwakking van de rechtspositie van de werknemer. Verzwakking wordt er gedefinieerd en gepreciseerd in haar verhouding tot aanverwante figuren en ontwikkelingen.

Een tweede deel handelt over de contractuele verzwakking van de rechtspositie van de werknemer. De aandacht gaat hier vooral uit naar de vraag hoe langs contractuele weg en doorheen de toepassing van het (algemeen) overeenkomstenrecht elementen van bestaanszekerheid, vastheid van betrekking of werkzekerheid kunnen worden aangetast, verzwakt en uitgehold.

Het derde deel behandelt de verzwakking van het werknemersstatuut door het optreden van de wet- en regelgever. Door middel van het scheppen van afwijkende en minder beschermende werknemersstatuten en door middel van een meer individuele invulling van de loon- en arbeidsvoorwaarden, ondergaat de werknemer weer makkelijker de economische ongelijkheid eigen aan de arbeidsrelatie.

In een vierde en laatste deel ligt de klemtoon op de vraag of en hoe de grondrechten en hogere arbeidsrechtelijke normen dit proces van verzwakking kunnen tegengaan.

 

Programma

8u30 Verwelkoming

sessievoorzitter: G. Cox, Directeur-Generaal Dienst collectieve arbeidsbetrekkingen FOD WASO


9u Eerste luik - Algemene probleemstelling - De verzwakking van de rechtspositie van de werknemer: situering, vormen en gevolgen - door Marc Rigaux (UAntwerpen)


9u30 Tweede luik - De verzwakking van de rechtspositie van de werknemer d.m.v. het contract en het contractenrecht - Interactie tussen arbeidsrecht en algemeen overeenkomstenrecht - door A. Van Regenmortel (UAntwerpen) en J. Buelens (UAntwerpen)


10u15 Vragenronde


10u30u Koffiepauze


11u De contractvrijheid der partijen en de ontwijking van het werknemersschap - door K. Van den Langenbergh (UAntwerpen) en T. Messiaen (Balie Gent)


11u45 Vragenronde


12u15 Broodjeslunch


sessievoorzitter: A. Sevrain, eerste voorzitter Arbeidshof Brussel


13u30 De goede trouw als rechtsgrond voor meer contractuele soepelheid - door I. Van Puyvelde (UAntwerpen)


14u Afstand van recht en rechtsverwerking: sociaal belaste technieken - door D. Cuypers (UAntwerpen) en D. Ryckx (Arbeidshof Brussel)


14u30 Afsluitende vragenronde


15u Einde
 

 


 

Date
2014-05-09 08:30 - 2014-05-09 15:00

Speakers
Tom Messiaen

Venue
Auditorium Marais (BNP Paribas)

Address
Kreupelenstraat 10, 1000 Brussel Belgium

Available seats
Unlimited

Login to register
Contact us

Monard Law Antwerp:
+32 (0)3/286 79 40
info.antwerpen@monardlaw.be

Monard Law Brussels:
+32 (0)2/234 67 10
info.brussels@monardlaw.be

Monard Law Hasselt:
+32 (0)11/28 15 00
info.hasselt@monardlaw.be

Monard Law Gent:
+32 (0)9/224 44 28
info.gent@monardlaw.be