No access yet Create an account
Monard Law uses cookies to make your navigation on our website easier. Learn more?
Close
Monard Law Calendar
Back

Studienamiddag - Handelshuur: actuele ontwikkelingen

 

Studienamiddag - Handelshuur: actuele ontwikkelingen

Luc Linders, Astrid Linders

Een update na de arresten van het Grondwettelijk Hof van 27 maart 2014 en 22 mei 2014

 

Timing
 

Vrijdag 5 juni 2015

 

Locatie
 

Hotel Ter Elst

Kattenbroek 1

2650 Edegem

 

Sprekers
 

·         Luc Linders - advocaat-vennoot Monard Law

·         Astrid Linders - advocaat Monard Law

 

Programma
 

·         Vanaf 12u30: registratie van de deelnemers (broodjesbuffet voorzien)

·         13u30: start van de uiteenzetting

·         17u00: einde van de uiteenzetting

 

Wordt o.a. behandeld:

 

• Afsluiten van een handelshuurovereenkomst:

- wanneer dwingend recht?

- wanneer kan van de wet worden afgeweken?

- nuttige clausules.

 

• Procedure huurhernieuwing:

- bespreking van recente Cassatierechtspraak.

- weigeringsgronden.

- betaling van een uitzettingsvergoeding.

- quid bij onderhuur?

 

• Deskundigenonderzoek in handelshuur:

- opdracht van de deskundige bij huurhernieuwing?

- onderscheid met huurherziening?

- bespreking van rechtspraak.

 

• Overdracht van de handelshuurovereenkomst:

- procedure en rechtsgevolgen.

 

• Overdracht van het verhuurde goed:

- tegenstelbaarheid van de huur aan de verkrijger.

- opzeggingsmogelijkheden voor de verkrijger?

- betaling van de uitzettingsvergoeding.

 

• Beëindiging van de handelshuur:

- voor, op of na de contractueel voorziene einddatum.

 

• …

 

Inschrijven

Inschrijven kan via M&D Seminars

Meet our experts


 

Date
2015-06-05 12:30 - 2015-06-05 17:00

Speakers
Luc Linders
Astrid Linders

Address
Hotel Ter Elst, Kattenbroek 1, 2650 Edegem Belgium

Available seats
Unlimited

Login to register
Contact us

Monard Law Antwerp:
+32 (0)3/286 79 40
info.antwerpen@monardlaw.be

Monard Law Brussels:
+32 (0)2/234 67 10
info.brussels@monardlaw.be

Monard Law Hasselt:
+32 (0)11/28 15 00
info.hasselt@monardlaw.be

Monard Law Gent:
+32 (0)9/224 44 28
info.gent@monardlaw.be