No access yet Create an account
Monard Law uses cookies to make your navigation on our website easier. Learn more?
Close
Monard Law Calendar
Back

Studienamiddag Handelshuur: actuele ontwikkelingen - Een update na de arresten van het Grondwettelijk Hof van 27 maart 2014 en 22 mei 2014

 

Studienamiddag Handelshuur: actuele ontwikkelingen - Een update na de arresten van het Grondwettelijk Hof van 27 maart 2014 en 22 mei 2014

Luc Linders

Sprekers

  • Luc Linders - advocaat-vennoot Monard - D'Hulst
  • Astrid Linders - advocaat Advocatenassociatie Nelissen Grade

Programma

  • Vanaf 12u30: registratie van de deelnemers (broodjesbuffet voorzien)
  • 13u30: start van de uiteenzetting
  • 17u00: einde van de uiteenzetting

Wordt o.a. behandeld:

• Afsluiten van een handelshuurovereenkomst:

- wanneer dwingend recht?

- wanneer kan van de wet worden afgeweken?

- nuttige clausules.

• Procedure huurhernieuwing:

- bespreking van recente Cassatierechtspraak.

- weigeringsgronden.

- betaling van een uitzettingsvergoeding.

- quid bij onderhuur?

• Deskundigenonderzoek in handelshuur:

- opdracht van de deskundige bij huurhernieuwing?

- onderscheid met huurherziening?

- bespreking van rechtspraak.

• Overdracht van de handelshuurovereenkomst:

- procedure en rechtsgevolgen.

• Overdracht van het verhuurde goed:

- tegenstelbaarheid van de huur aan de verkrijger.

- opzeggingsmogelijkheden voor de verkrijger?

- betaling van de uitzettingsvergoeding.

• Beëindiging van de handelshuur:

- voor, op of na de contractueel voorziene einddatum.

• …

 

Inschrijven kan via M&D Seminars met het bijgevoegde formulier.


 

Date
2015-02-11 12:30 - 2015-02-11 17:00

Speakers
Luc Linders

Address
Holiday Inn Gent Expo - Maaltekouter 3, 9051 Sint-Denijs-Westrem Belgium

Available seats
Unlimited

Login to register
Contact us

Monard Law Antwerp:
+32 (0)3/286 79 40
info.antwerpen@monardlaw.be

Monard Law Brussels:
+32 (0)2/234 67 10
info.brussels@monardlaw.be

Monard Law Hasselt:
+32 (0)11/28 15 00
info.hasselt@monardlaw.be

Monard Law Gent:
+32 (0)9/224 44 28
info.gent@monardlaw.be