No access yet Create an account
Monard Law uses cookies to make your navigation on our website easier. Learn more?
Close
Monard Law Calendar
Back

Webinar 24.06.2014 - Ontbinding en vereffening van vennootschappen en verenigingen

 

Webinar 24.06.2014 - Ontbinding en vereffening van vennootschappen en verenigingen

Pieter Van den Broeck, Stijn Reniers

De wetten van 19 maart en 22 april 2012 stuurden de vereffeningsprocedure voor vennootschappen bij en verankerden de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte.

 

De wet houdende diverse bepalingen betreffende justitie van 25 april 2014 versoepelt de voorwaarden om tot een dergelijke ontbinding en vereffening in één akte te kunnen overgaan. De vereiste dat er geen passiva mogen zijn luidens de staat van activa en passiva, werd aangepast. Dit heeft o.a. gevolgen voor het verslag dat moet worden opgemaakt door de commissaris, bedrijfsrevisor of externe accountant.


Naar aanleiding van deze wetswijziging bespreken Mrs. Pieter VAN DEN BROECK en Stijn RENIERS tijdens het online seminarie het algemeen kader van de ontbinding en vereffening van vennootschappen en verenigingen, alsook de ontbinding en vereffening van vennootschappen in één akte en de gevolgen van voormelde wetswijziging op dit vlak.

 

Tijdens het seminarie komen o.m. volgende topics aan bod:

  • Algemeen kader van de ontbinding en vereffening van vennootschappen en verenigingen;
  • Enkele specifieke aandachtspunten van de ontbinding en vereffening;
  • Ontbinding en vereffening in één akte
    • Algemeen kader van de ontbinding en vereffening in één akte;
    • Wijzigingen aan het regelgevend kader door de wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie van 25 april 2014;
    • Gevolgen voor de verslaggevingsplicht van de commissaris, bedrijfsrevisor of externe accountant;

 

Pieter VAN DEN BROECK en Stijn RENIERS zijn beide advocaten in het kantoor Monard D'Hulst Advocaten. Zij zijn gespecialiseerd in het vennootschapsrecht en M&A (o.a. fusies, overnames, herstructureringen,…).

 

INSCHRIJVEN


 

Date
2014-06-24 12:30 - 2014-06-24 13:30

Price
€50 excl. BTW (€60,50 incl. BTW)

Speakers
Pieter Van den Broeck
Stijn Reniers

Address
Online seminarie, Belgium

more-info
Contact us

Monard Law Antwerp:
+32 (0)3/286 79 40
info.antwerpen@monardlaw.be

Monard Law Brussels:
+32 (0)2/234 67 10
info.brussels@monardlaw.be

Monard Law Hasselt:
+32 (0)11/28 15 00
info.hasselt@monardlaw.be

Monard Law Gent:
+32 (0)9/224 44 28
info.gent@monardlaw.be