Zurück

Tegenstrijdige eisen voor de internationale vertegenwoordiging van Myanmar

 
NEWS

Tegenstrijdige eisen voor de internationale vertegenwoordiging van Myanmar

Frédéric Dopagne, Bert Theeuwes

Sinds de staatsgreep van 1 februari 2021, waarbij verschillende verkozen leiders van Myanmar, waaronder Aung San Suu Kyi, werden afgezet, heeft een aantal Myanmarese diplomaten in het buitenland gebroken met de militairen en zich verzet tegen pogingen van de regerende junta om hen te vervangen. Concurrerende aanspraken om het land te vertegenwoordigen zijn momenteel bijvoorbeeld te zien bij de Verenigde Naties in New York en de ambassade in Londen.

Wat de VN betreft, kondigde de junta in februari 2021 aan, dat de eerder aangestelde ambassadeur was ontslagen en dat hij werd afgelost door zijn plaatsvervanger. Maar, de ambassadeur schreef aan de voorzitter van de Algemene Vergadering van de VN, dat hij de enige vertegenwoordiger van Myanmar bleef, met het argument dat de militairen niet de bevoegdheid hadden om hem te ontslaan, omdat zij een onwettige staatsgreep tegen de democratische regering van Myanmar hadden gepleegd.

Ondanks het feit dat zijn ontslag bij het VN-secretariaat was aangemeld, stond de ambassadeur op 20 mei 2021 nog steeds vermeld op de VN-protocollenlijst als de permanente vertegenwoordiger van het land bij de VN. Tenzij de situatie verandert, is de kans groot dat de rivaliserende claims worden behandeld door het Comité van de Geloofsbrieven van de Algemene Vergadering van de VN - waarschijnlijk tijdens de volgende zitting in de herfst van 2021. De taak van het Comité van de Geloofsbrieven, dat uit negen lidstaten bestaat, is het verifiëren van de geloofsbrieven van afgevaardigden van de lidstaten en in dit verband aanbevelingen te doen aan de Algemene Vergadering.

Gevallen van dubbele regeringen en concurrerende delegaties bij de VN roepen doorgaans moeilijke vragen op, met name de vraag naar welke criteria in aanmerking moeten worden genomen bij het bepalen van de (meest) representatieve autoriteiten (effectieve territoriale controle? democratische legitimiteit? internationale erkenning?...).

Wat de diplomatieke missie van Myanmar in Londen betreft, werd de eerder aangestelde ambassadeur in april 2021 op spectaculaire wijze uit het ambassadegebouw gezet. Naar verluidt hadden zijn plaatsvervanger en de militaire attaché de post overgenomen. De verdreven ambassadeur riep de Britse autoriteiten op hen niet te erkennen als de rechtmatige diplomatieke gezanten van Myanmar. Het ministerie van Buitenlandse Zaken werd door de junta in kennis gesteld van de beëindiging van zijn functies en zou - terwijl het hem tijdelijk onderdak in het VK bood - verklaard hebben dat het "het besluit van het Myanmarese regime moet aanvaarden". Desondanks werd de afgezette diplomaat nog steeds als de ambassadeur van Myanmar vermeld op de diplomatieke lijst van Londen, bijgewerkt op 12 mei 2021.

In de regel eindigt de functie van een diplomatieke ambtenaar wanneer de ontvangende staat een kennisgeving in die zin ontvangt van de zendstaat (artikel 43, a), van het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer van 1961). Het onderhavige geval is echter complexer, aangezien de vraag rijst of de Britse regering dergelijke kennisgevingen moet aanvaarden van autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor een door haar veroordeelde staatsgreep.

De kwestie kan binnenkort, geheel of gedeeltelijk, centraal staan in een rechtszaak voor de Britse rechtbank. Begin mei 2021 werd gemeld dat de ontslagen ambassadeur nog steeds de officiële ambassadeurswoning in Londen bezet, maar dat zijn voormalige plaatsvervanger - die nu blijkbaar de ambassade leidt - hem probeerde te dwingen om de residentie te verlaten. Een ngo en advocaten die de ambassadeur bijstaan, hebben aangekondigd dat zij zich zullen verzetten tegen elke bezits- of andere gerechtelijke procedure om de woning of de toegang daartoe veilig te stellen. Ze zijn van mening dat de voormalige plaatsvervanger niet bevoegd is om Myanmar te vertegenwoordigen.

Lernen Sie das Expertenteam aus diesem Artikel kennen