Back

Confocus en Monard Law presenteren: Rechtsdag 2020 Vennootschapsrecht

 

Confocus en Monard Law presenteren: Rechtsdag 2020 Vennootschapsrecht

Pieter Van den Broeck

Op 18 augustus zal de rechtsdag 2020 vennootschapsrecht doorgaan te Antwerpen met als sprekers Pieter Van den Broeck en Dominique De Marez (advocaat Kortrijk).


Volgende onderwerpen komen aan bod:


-algemene inleiding van het nieuwe vennootschapsrecht
-een gedetailleerde behandeling van het nieuwe recht m.b.t. de maatschap
-de vennootschap onder firma en de gewone commanditaire vennootschap (Boek 4)
-enkele nieuwigheden uit de algemene bepalingen (Boek 1) 
-bepalingen gemeenschappelijk aan alle rechtspersonen (Boek 2) met relevantie voor de praktijk
-de BV als hele nieuwe rechtsvorm en de NV met de vele wijzigingen 
-het nieuwe recht voor BV en NV met heel wat voorbeelden uit de praktijk. Daarnaast belicht hij ook de verschillen tussen beide rechtsvormen


Schrijf u nu in
 

 

 

Meet our experts