Back

Confocus & Monard Law presenteren: webinar rechtsdag 2020 vennootschapsrecht - algemene bepalingen en vennootschapsvormen

 

Confocus & Monard Law presenteren: webinar rechtsdag 2020 vennootschapsrecht - algemene bepalingen en vennootschapsvormen

Pieter Van den Broeck

Op 3 juli organiseert Confocus de rechtsdag 2020 vennootschapsrecht, met Pieter Van den Broeck van Monard Law als spreker.
 
Volgende onderwerpen komen aan bod:
 
-algemene inleiding van het nieuwe vennootschapsrecht
-een gedetailleerde behandeling van het nieuwe recht m.b.t. de maatschap
-de vennootschap onder firma en de gewone commanditaire vennootschap (Boek 4)
-enkele nieuwigheden uit de algemene bepalingen (Boek 1) 
-bepalingen gemeenschappelijk aan alle rechtspersonen (Boek 2) met relevantie voor de praktijk
-de BV als hele nieuwe rechtsvorm en de NV met de vele wijzigingen 
-het nieuwe recht voor BV en NV met heel wat voorbeelden uit de praktijk. Daarnaast belicht hij ook de verschillen tussen beide rechtsvormen
 
 
 

 

Meet our experts