Back

FHS & Monard Law presenteren: De omzetting van de ATAD-richtlijn praktisch bekeken – voor accountants en belastingadviseurs – 3, 10 en 12 december

 

FHS & Monard Law presenteren: De omzetting van de ATAD-richtlijn praktisch bekeken – voor accountants en belastingadviseurs – 3, 10 en 12 december

Pieter Van Den Berghe

De EU twee richtlijnen aangenomen, de zgn. Anti Tax Avoidance Directive I en II (ATAD I en II). De Federale Regering heeft deze richtlijnen omgezet.

Pieter Van Den Berghe maakt u graag wegwijs bij volgende maatregelen:

- nieuwe interestaftrekbeperking: de aftrek van interest wordt voortaan beperkt in functie van de EBITDA van de vennootschap. De nieuwe regel vervangt grotendeels de vroegere 5:1 thin cap regel. Het toepassingsgebied is aanzienlijk uitgebreid. Zo is de nieuwe aftrekbeperking van toepassing op alle leningen (niet alleen van vanwege groepsvennootschappen, maar ook bijvoorbeeld van banken).


CFC-regels: de belasting van winst van bepaalde laag belaste buitenlandse entiteiten.


- Exit-heffing: de belasting van de overdracht van activa en de zetelverplaatsing van vennootschappen vanuit België naar het buitenland (en omgekeerd).


- Hybride mismatches: de belasting van hybride mismatches die leiden tot dubbele aftrek of aftrek zonder overeenstemmende belasting.

 

Meer info en inschrijven Gent (10 december)

 

Meer info en inschrijven Laakdal (12 december)

 

Meer info en inschrijven Brussel (3 december)

Meet our experts