Back

Lexalert & Monard Law presenteren: online seminarie - Overdracht van accountants- en boekhoudkantoren anno 2019-2020 – 3 december

 

Lexalert & Monard Law presenteren: online seminarie - Overdracht van accountants- en boekhoudkantoren anno 2019-2020 – 3 december

Pieter Van den Broeck

Cijferberoepen hebben te kampen met een aantal problemen: afvloeiing, overdracht van activiteiten aan derden, hoge investeringen op IT-vlak, grote toename van bijkomende administratieve verplichtingen,…

Bovendien is de concurrentie druk groot en moet men de eigen diensten steeds meer specialiseren en de globale activiteiten uitbreiden.

Een structurele samenwerking of overdracht van activiteiten lijkt voor velen dan ook een onvermijdelijke alternatieve (denk)piste. 

In dit seminarie voor accountant, belastingconsulent en erkend boekhouder, wordt stilgestaan bij dergelijke samenwerking of overdracht. Meer bepaald worden de diverse mogelijkheden waarop dit kan gebeuren besproken vanuit fiscale, financiële en juridische invalshoek, alsook hoe men zich hierop het beste voorbereid.

De sprekers maken u hierbij graag wegwijs. Pieter Van den Broeck neemt het juridische luik voor zijn rekening, terwijl sprekers van O.B.A. (Overnamebemiddeling en bedrijfsadvies) het financiële en fiscale aspect zullen toelichten.

Voor meer info en inschrijvingen

Meet our experts