Back

Ontbijtsessie 23.04.13: "Knelpunten regelgeving overheidsopdrachten ziekenhuizen 23 april 2013"

 

Ontbijtsessie 23.04.13: "Knelpunten regelgeving overheidsopdrachten ziekenhuizen 23 april 2013"

Liesbeth Lafaut, Koen Geelen, Wouter Moonen

Graag nodigen wij u uit op onze ontbijtsessie over hoe de wetgeving overheidsopdrachten toepas-selijk is voor ziekenhuizen. Uit de medische sector ontvangen we berichten dat vooral de aan-koopdiensten van de ziekenhuizen met veel vragen zitten op dit punt.

De ontbijtsessie wordt ingericht door onze praktijkgroepen medisch recht en publiek recht, zo-dat U met de specialisten aan tafel zit.

U krijgt GEEN theoretische uiteenzetting, maar wel een actuele stand van zaken met aandacht voor de nieuwe regelgeving maar vooral voor praktische knelpunten waarmee de ziekenhuizen naar ons oordeel geconfronteerd worden. Wij voorzien de tijd om onmiddellijk tijdens de sessie uw vragen en opmerkingen te beantwoorden

Wij ontvangen u graag op 23 april aanstaande op onze kantoren in Kortrijk, Doorniksewijk 66. We serveren U er een ontbijt vanaf 8u30. De sessie wordt georganiseerd voor een beperkt aantal per-sonen en wij aanvaarden 2 inschrijvingen per ziekenhuis.

Om u in te schrijven klik hier.

Wij danken voor uw interesse en hopen u te mogen ontmoeten op 23 april aanstaande!


Programma ontbijtsessie 23 april 2013

  • 8u30: ontvangst
  • 8u45: inleiding Mr. L. Lafaut
  • 9u: knelpunten Wetgeving overheidsopdrachten ziekenhuizen door Mr. Koen Geelen en Mr. Wouter Moonen.
  • 10u30: mogelijkheid tot vragen/discussie