Back

Seminarie 15.01.2014: BOUWRECHT: De uitvoering van overheidsopdrachten, deel 1

 

Seminarie 15.01.2014: BOUWRECHT: De uitvoering van overheidsopdrachten, deel 1

Gregory Grouwels, Luc Linders

De modulaire opleiding (8 modules) bouwrecht maakt u wegwijs in de basisprincipes van het bouwrecht. Deze module behandelt de AAV, de borgstelling, de uitvoeringstermijn, de prijs en wijzigingen.

DOELGROEP
Bedienden uit de bouwsector, basiskennis bouwrecht is vereist.

PROGRAMMA

De AAV :

De borgstelling :

De uitvoeringstermijn :

De prijs : de juiste draagwijdte van het forfaitair karakter van de prijs

Wijzigingen :

  • is de toepassing dwingend
  • afwijkingen in het bestek
  • het stellen van de borg
  • vrijgave van de borg
  • laattijdige vrijgave van de borg
  • de aanvangsdatum
  • termijnverlenging
  • schadevergoeding
  • principes en beperkingen van het wijzigingsrecht
  • "rechtmatige compensatie"
  • nieuwe prijsbepaling
  • herziening van eenheidsprijzen