Back

Seminarie 28.01.2014: BOUWRECHT: De uitvoering van overheidsopdrachten, deel 2

 

Seminarie 28.01.2014: BOUWRECHT: De uitvoering van overheidsopdrachten, deel 2

Gregory Grouwels, Luc Linders

De modulaire opleiding (8 modules) bouwrecht maakt u wegwijs in de basisprincipes van het bouwrecht. Deze module behandelt de betaalprocedure, de uitvoeringsmoeilijkheden, de ambtshalve maatregelen, de oplevering en de aansprakelijkheid na oplevering.

DOELGROEP
Bedienden uit de bouwsector, basiskennis bouwrecht is vereist.

PROGRAMMA

De betaalprocedure :

 • het indienen van een vorderingsstaat
 • het "onverwijld" nazicht
 • de facturatie
 • de betaaltermijn
 • laattijdige betalingen

De uitvoeringsmoeilijkheden :

 • aanpassingen van de prijs en uitvoeringstermijn
 • formele en materiĆ«le toepassingsvoorwaarden
 • valkuilen

De ambtshalve maatregelen :

 • het PV van ingebrekestelling

De oplevering :

 • de verschillende fasen van oplevering
 • het PV
 • de stilzwijgende oplevering
 • de ingebruikname voor oplevering

De aansprakelijkheid na de oplevering :

 • zichtbare of verborgen gebreken
 • de 10-jarige aansprakelijkheid van de aannemer
 • de bewijslast van het bestuur
 • praktische tips