Back

Studienamiddag: actualia beslag- en executierecht

 

Studienamiddag: actualia beslag- en executierecht

Stephane Criel

Studienamiddag: actualia beslag- en executierecht 10 december te Zwijnaarde

Op 10 december lichten drie sprekers het beslag- en executierecht toe.

Mr. Kris Wagner zal in zijn uiteenzetting over de dwangsom een korte samenvatting geven van een aantal basisprincipes die voor de rechtspraktijk van belang zijn, met aandacht voor evoluties in de rechtspraak. Tegelijk zal hij op enkele specifieke topics wat dieper ingaan - met name punten waarover controverse bestaat of bestaan heeft. 

Vervolgens zal mevr. Joke Baeck in haar uiteenzetting focussen op een aantal kernvragen over de totstandkoming en uitoefening van de roerende zekerheden die door de Pandwet worden geregeld. Verder zal ze enkele rangconflicten die kunnen ontstaan tussen schuldeisers met zakelijke zekerheden op roerende goederen toelichten.

Mr. Stephane Criel tenslotte zal, vanuit praktijkvoorbeelden aantonen hoe moeilijk het voor de magistraat en de advocaat kan zijn om een beslag inzake namaak in goede banen te leiden.

Voor meer info en inschrijven

Boek 'Beslag- en executierecht' in de 'Bibliotheek Burgerlijk en Procesrecht'  inbegrepen!

Meet our experts

Stephane
CRIEL
associate-partner