Boek 17 – Europese politieke partij en Europese politieke Stichting

De bepalingen inzake de Europese politieke partijen en stichtingen waren vervat in de Wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de stichtingen en de Europese politieke partijen en stichtingen en vinden nu ook hun weg in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (“WVV”), meer specifiek in Boek 17.