Back

Belangrijkste hervorming van het Belgische goederenrecht sinds 1804

 
NEWS

Belangrijkste hervorming van het Belgische goederenrecht sinds 1804

Dorien Reyskens

Het Belgisch goederenrecht is hervormd. En we kunnen gerust zeggen dat het de belangrijkste hervorming is sinds 1804! Eén van de krachtlijnen van de hervorming is de geïntegreerde benadering van het goederenrecht.

  • De basisprincipes rond de onroerende publiciteit werden verfijnd en aangevuld om onduidelijkheden te verhelpen.
  • De regels rond opstal ondergingen een grondige hervorming, die spoort met de ontwikkelingen van de driedimensionale grondeigendom en met de perspectieven inzake opdelingen in volumes.
Via de artikels van Dorien Reyskens ontdek je alle nieuwigheden waar je rekening mee moet houden.
 
 
 
 
 
 

Questions about this article? Ask our specialists