Back

De ARCO-waarborgregeling is in strijd met de Grondwet

 
NEWS

De ARCO-waarborgregeling is in strijd met de Grondwet

Koen Geelen, Erik Monard, Wouter Moonen

Vandaag heeft het Grondwettelijk Hof uitspraak gedaan over de wettigheid van de ARCO-waarborgregeling. Het Hof oordeelt dat de wet die aan de grondslag ligt van de ARCO-waarborgregeling strijdt met de Grondwet.

Het dossier lag terug in handen van het Belgische Grondwettelijk Hof nadat het Europese Hof van Justitie geantwoord had op de prejudiciële vragen die het Grondwettelijk Hof had gesteld over de verenigbaarheid van de ARCO-regeling met het Europees recht inzake overheidswaarborgen van spaardeposito’s en de regels inzake staatssteun.

Monard Law vertegenwoordigt in deze zaak de belangen van een aantal Dexia-aandeelhouders. Monard Law ligt aan de start van de procedures die de hele ARCO-regeling op de helling hebben gezet.

Geen spaarproduct

In de procedures argumenteerden de Belgische Staat en de Arco-vennootschappen dat beleggingen in de ARCO-aandelen te vergelijken zijn met een spaarproduct en daarom door de overheid mochten gewaarborgd worden. Het Hof van Justitie maakte komaf met dit argument door te motiveren dat de ARCO-aandelen geen spaarproduct kunnen zijn.

In een overweging sluit het Grondwettelijk Hof zich aan bij het standpunt van het Hof van Justitie en stelt expliciet dat de Belgische staat de Arco-aandelen niet kon gelijkstellen met een klassiek spaarproduct zoals een spaardeposito waarvoor de spaarwaarborgregeling mag worden toegepast.

Verboden staatsteun

Tegelijkertijd meent het Grondwettelijk Hof dat de waarborgregeling van de Belgische Staat ten voordele van de ARCO-vennootschappen een vorm van staatssteun is, die had moeten aangemeld worden bij de Europese Commissie. Omdat deze aanmelding nooit is gebeurd en er hiervoor geen redelijke verantwoording is, meent het Grondwettelijk Hof dat ook deze niet- aanmelding de Grondwetttelijke regels schendt.

Wat is het gevolg van dit arrest ?

Het dossier verhuist nu terug naar de Raad van State. Het is aan de Raad van State om in dit dossier het definitieve oordeel te vellen over het al dan niet voortbestaan van de waarborgregeling. Het arrest van het Grondwettelijk Hof bindt de Raad van State bij het nemen van haar eindarrest.

Het arrest van het Grondwettelijk Hof kan worden geraadpleegd op de website van het Hof.

Voor meer informatie:

Koen Geelen (011/281500)

Questions about this article? Ask our specialists