Back

MAG U STIEKEM EEN GESPREK OPNEMEN ?

 
PUBLICATION

MAG U STIEKEM EEN GESPREK OPNEMEN ?

Pieter Helsen

De inhoud van mondelinge of telefonische gesprekken is nadien vaak moeilijk te bewijzen. Mag u dergelijke gesprekken stiekem opnemen? En mag u die opnames dan nadien als bewijsmiddel gebruiken ?

 

 

Bij juridische geschillen is het vaak belangrijk om bepaalde uitlatingen of mondelinge afspraken te kunnen bewijzen. In het kader daarvan rijst de vraag of men dergelijke mondelinge gesprekken mag opnemen via een geluids- of beeldregistratie.

 

Indien alle deelnemers aan het gesprek instemmen met dergelijke opname, is er vanzelfsprekend geen probleem. Vaak is het evenwel niet aangewezen om een gesprekspartner voorafgaand op de hoogte te brengen van de opname van het gesprek. Kan in dat geval een gesprek of telefoongesprek stiekem worden opgenomen, zonder dat de gesprekspartners hiervan op de hoogte zijn ?

 

Het antwoord is bevestigend. De wet verbiedt enkel de opname van privé communicatie of privé telecommunicatie waaraan men zelf niet deelneemt, zonder de toestemming van alle deelnemers aan die communicatie.

 

Dit verbod geldt niet voor privé communicatie of telecommunicatie waaraan men zelf wel deelneemt. Een opname van deze communicatie zonder voorafgaande kennisgeving of toestemming van de andere deelnemers is niet verboden.

 

Kan dergelijke opname nadien ook in een juridische procedure worden aangewend ? De belanghebbende partij kan daadwerkelijk de opname aanwenden in de juridische procedure. De rechtbank zal evenwel de toelaatbaarheid en de bewijswaarde van de opname beoordelen. Enkel indien de rechtbank van oordeel is dat de opname onbetrouwbaar is, of door de opname het recht op een eerlijk proces van een andere partij wordt geschaad, zal de rechtbank de opname uitsluiten als bewijsmiddel.

 

In alle andere gevallen kan de rechtbank rekening houden met de opname en mee in aanmerking nemen bij haar beslissing.

 

Questions about this article? Ask our specialists