Back

Stel de toekomst van uw familiebedrijf veilig en begin tijdig uw eigendomsoverdracht te plannen.

 
NEWS

Stel de toekomst van uw familiebedrijf veilig en begin tijdig uw eigendomsoverdracht te plannen.

Maxime Monard, Patricia Stas

Bijna 4 op de 10 Limburgse ondernemingen zitten in de gevarenzone : de aandeelhouders of de bedrijfsleiders zijn 50 jaar of ouder en er werden nog geen concrete voorbereidingen voor eigendomsoverdracht gemaakt. Ondernemers blijken de voorbereidingen rond de eigendomsoverdracht van hun bedrijf graag uit te stellen. Dat blijkt uit een opmerkelijke studie gevoerd door Hogeschool PXL, VKW Limburg en Unizo Limburg (https://www.vkwlimburg.be/20170614-pb-schenkbelasting-ism-pxl).

Het plots wegvallen van de centrale bedrijfsleider zonder dat er voorzien is in een adequate opvolging brengt vaak desastreuze gevolgen met zich mee voor de onderneming. Slepende familiale discussies, een gebrek aan duidelijke leiding en taakomschrijving, het zijn maar enkele gevolgen die de goede werking van een bedrijf in gevaar brengen.

Het is dan ook aan te raden om tijdig na te denken over uw opvolging. Op die manier kan de overdracht – binnen of buiten een familiale context – aangepast worden aan de wensen van de bedrijfsleider en bovendien genieten van bepaalde fiscale gunstmaatregelen. Hieronder schetsen wij kort enkele interessante opties.

Schenken van een familiale onderneming kan aan 0%

Het Vlaamse Gewest voorziet een vrijstelling van de schenkbelasting voor de schenking van familiale ondernemingen of van de aandelen van een familiale vennootschap.

Om hiervoor in aanmerking te komen, dienen de ondernemingen en vennootschappen aan bepaalde voorwaarden te voldoen. Voor familiale vennootschappen moet o.a. een minimaal aantal aandelen in “familiaal bezit” zijn, dient de vennootschap over een reële economische activiteit te beschikken en moet zij die activiteit gedurende een periode van minimaal drie jaar behouden. In bepaalde gevallen kunnen aandelen van holdingvennootschappen ook (deels) genieten van de vrijstelling. Patrimoniumvennootschappen worden er doorgaans van uitgesloten.

Behoud van controle en gelijke behandeling van de kinderen kan worden verzekerd

Schenken wil niet noodzakelijk zeggen dat u de gehele controle verliest over uw bedrijf. Er bestaan verschillende wijzen waarop kan worden verzekerd dat de schenker het ook na de schenking voor het zeggen heeft en/of verder van inkomsten van de vennootschap geniet.

Een bedrijfsleider kan meerdere kinderen hebben waarvan er slechts enkelen actief zijn in de onderneming. Geregeld wenst men dan dat de aandelen toekomen aan de “actieve kinderen” zonder de anderen evenwel te benadelen. Er bestaan verschillende technieken om hierover een gelijke, eerlijke en definitieve regeling te treffen.

Of toch maar verkopen?

Uit bovenvermeld onderzoek is tevens gebleken dat een groot aantal bedrijfsleiders overweegt om hun bedrijf te verkopen met behoud van een blijvende actieve rol voor de eigen familie.

Ook hiervoor zijn er tal van mogelijkheden, gaande van een geleidelijke overdracht met goede aandeelhoudersafspraken tot een volledige verkoop, desgewenst met een garantie van de koper om de familie ook in de komende jaren mee de operationele leiding te laten voeren. Indien er meerdere familieleden een deel van de aandelen willen behouden, bestaan er ook interessante technieken om te verzekeren dat deze familieleden steeds met één stem spreken.

Overigens, tot op heden zijn meerwaarden gerealiseerd door natuurlijke personen bij een overdracht van aandelen nog steeds belastingvrij mits de overdracht een verrichting van normaal beheer van een privaat vermogen uitmaakt. Meerwaarden op aandelen verwezenlijkt door vennootschappen zijn onder bepaalde voorwaarden (die doorgaans vervuld zijn) ook vrijgesteld.

Wilt u dan toch werk maken van die opvolging? Uw Monard Law expert zit graag vrijblijvend met u samen om met u te bespreken wat voor u en uw bedrijf de beste oplossing is.

 

Questions about this article? Ask our specialists