Back

Warmtenetten vragen stevige afspraken

 
PUBLICATION

Warmtenetten vragen stevige afspraken

Natalie Ulburghs, Bernard Vanheusden

Warmtenetten zijn een duurzaam energieconcept. Toch komen ze maar moeizaam tot stand.

‘Er zijn verschillende hinderpalen, ook juridische’, stellen advocaten Natalie Ulburghs en Bernard Vanheusden van Monard Law. ‘Een goede begeleiding is essentieel.’

Warmtenetten gebruiken restwarmte van bijvoorbeeld een fabriek om water te verwarmen.
Via een systeem van ondergrondse leidingen wordt het warme water tot bij de gebruiker geleid. De voorbije jaren kregen zulke netten veel aandacht. Toch blijft het aandeel van warmtenetten in Vlaanderen voorlopig vrij beperkt. Dat komt door talrijke barrières en onzekerheden.

Daar zitten ook juridische belemmeringen bij. ‘Maar die zijn niet onoverkomelijk’, vinden Natalie Ulburghs en Bernard Vanheusden, die warmtenetprojecten begeleiden, bij de aanleg en de exploitatie. ‘Het nieuwe regulerende kader laat veel vrijheid. Goede contracten met stevige afspraken zijn daarom essentieel.’

STRUCTUUR
Voor de exploitatie van het warmtenet heb je een goede organisatiestructuur nodig, legt Natalie Ulburghs uit. ‘Vaak zijn er meerdere spelers met verschillende belangen: lokale overheden, producenten, leveranciers, netbeheerders, grote afnemers, consumenten … Het evenwicht vinden tussen al die spelers, en een stevige coördinatie opzetten, dat is niet vanzelfsprekend.’

De aanleg van een warmtenet vraagt een grote investering, terwijl de inkomsten onzeker zijn en de terugverdientijd lang is. ‘Bovendien moet je rekening houden met energierechtelijke, contractuele, zakenrechtelijke, vennootschapsrechtelijke,… aspecten’, weet Bernard Vanheusden. ‘Het lijkt begrijpelijk dat geïnteresseerden aarzelen. En toch zijn juridisch sluitende projecten perfect mogelijk’, besluiten Natalie Ulburghs en Bernard Vanheusden.

 

Bron: Pulse 4 oktober 2017

 

 

 

Questions about this article? Ask our specialists