Back

Hervorming Burgerlijk Wetboek: het goederenrecht (met focus op vastgoed)

 

Hervorming Burgerlijk Wetboek: het goederenrecht (met focus op vastgoed)

Stefaan Van Dyck

Op 31 oktober 2018 werd het Wetsontwerp “houdende invoeging van Boek 3 "Goederen" in het nieuw Burgerlijk Wetboek”, opgesteld op initiatief van minister Geens, ingediend bij de Kamer van volksvertegenwoordigers.

In deze sessie gaat Stefaan Van Dyck in op een aantal hervormingen in dit Wetsontwerp die de vastgoedsector aanbelangen (in het bijzonder eigenaars, bouwheren, promotoren en investeerders):

  • Basisprincipes van de hervorming
  • Invoering van het concept van de fiducie
  • Markante wijzigingen in verband met erfdienstbaarheden
  • Burenrecht - aandachtspunten
  • Afschaffing van het recht van gebruik en bewoning
  • Hervorming van de bepalingen inzake vruchtgebruik
  • Hervorming van de bepalingen inzake opstal en erfpacht

Voor meer informatie, klik hier.

Meet our experts

Stefaan
VAN DYCK
associate-partner