Back

Hoe vermijdt u vervolging wegens medeplichtigheid aan een door een cliënt of opdrachtgever gepleegd misdrijf?

 

Hoe vermijdt u vervolging wegens medeplichtigheid aan een door een cliënt of opdrachtgever gepleegd misdrijf?

Pieter Helsen

In dit seminarie zal Pieter Helsen ondermeer ingaan op aspecten zoals:

• Wanneer is er medeplichtigheid aan een door een cliënt of opdrachtgever gepleegd misdrijf?
• Is er mogelijke strafbaarheid bij uitvoering van een door een werkgever opgedragen taak?
• De voorschriften inzake betalingsverkeer, organisatie, opleiding , identificatie en meldingsplicht uit de witwaswetgeving.
• …

Voor meer informatie, klik op deze link

Meet our experts