Back

Online seminarie 11/06/2018: "Prijsmechanismen en –clausules als middel tot succesvolle bedrijfsovername, met bijzondere aandacht voor earn-out"

 

Online seminarie 11/06/2018: "Prijsmechanismen en –clausules als middel tot succesvolle bedrijfsovername, met bijzondere aandacht voor earn-out"

Pieter Van den Broeck

Volg op 11 juni 2018 het online seminarie "Prijsmechanismen en –clausules als middel tot succesvolle bedrijfsovername, met bijzondere aandacht voor earn-out".

Spreker: Pieter Van den Broeck

Een correcte prijsbepaling, met inbegrip van prijsmechanismen en –clausules is essentieel in een overnamecontract. Immers, zonder geldige prijs geen geldige koop-verkoop. Uiteraard zijn er vele mogelijkheden die in de praktijk gebruikt worden om tot een geldige prijs te komen (vaste prijs, bepaalbare prijs aan hand van diverse mechanismen zoals bv. closing accounts, locked box principe, etc.).

Welk prijsbepalingsmechanisme is het meest zinvol in welke situatie?

Tijdens het seminarie komen volgende topics aan bod:

Juridische en contractuele tips

  • De prijs moet bepaald, minstens bepaalbaar zijn

  • Mogelijkheden op vlak van bepaalbare prijs (closing accounts, locked box)

  • Goede (prijs)afspraken maken goede vrienden

  • Vereisten voor een goede afdwinging

Earn - out

  • Waarom kiezen voor een earn-out?

  • Wanneer kiezen voor een earn-out?

  • Argumenten pro en contra bij earn-outs

  • Alternatieven voor de earn - out

  • Betaling van de prijs

  • Fiscale aspecten in hoofde van koper en verkoper 

Timing: online seminarie op maandag 11 juni 2018 van 12u tot 14u (Online seminarie – U volgt op kantoor via uw computer)

Inschrijven: klik hier

Meet our experts