Back

Webinar telewerk en thuiswerk: een nieuwe wijze van samenwerken

 

Webinar telewerk en thuiswerk: een nieuwe wijze van samenwerken

Peter Dufaux, Yentl Luyckx

Tijdens de coronacrisis dienen een groot aantal bedrijven en werknemers noodgedwongen van huis uit te werken. Recent maakten de sociale partners hierrond een regelgevend kader in de vorm van CAO nr. 149, Nationale Arbeidsraad over het zogenaamde “coronatelewerk”. 

Maar los van het verplichte telewerk zien veel werkgevers nu de voordelen van telewerk in. Het mag duidelijk zijn dat deze nieuwe manier van samenwerken een blijver wordt na afloop van de coronacrisis.

Op dinsdag 16 februari 2021 tussen 12.00 uur en 14.00 uur herneemt en actualiseert het Team Social van advocatenkantoor Monard Law haar gratis online webinar over “telewerk en thuiswerk”.

Tijdens dit webinar lichten we enerzijds het wettelijk kader rond telewerk toe en besteden we anderzijds aandacht aan de praktische implementatie van telewerk in uw onderneming. Vanzelfsprekend bespreken we ook de verplichtingen voor de werkgever in het kader van de recente CAO nr. 149, NAR betreffende aanbevolen of verplicht telewerk omwille van de coronacrisis.

Tijdens dit webinar lichten wij het wettelijk kader rond telewerk door en besteden wij aandacht aan de praktische implementatie van telewerk in uw onderneming.

 

INSCHRIJVEN

 

Sprekers:       

 • Peter Dufaux 

 • Yentl Luyckx 

 

Tijdens dit webinar gaan we in op tal van praktische vragen zoals:

 • verschillende vormen van telewerk en de wijze van invoering
 • specifieke aandacht voor coronatelewerk in het kader van CAO nr. 149, NAR
 • onderscheid tussen occasioneel en structureel telewerk
 • onkostenvergoedingen en terugbetaling van kosten bij de diverse vormen van telewerk
 • verplichtingen van de werkgever bij elk van de vormen van telewerk
 • terbeschikkingstelling van materiaal aan de werknemer
 • aspecten van welzijn op het werk
 • controle van de arbeidsduur en beschikbaarheid van de werknemer
 • controle door de Inspectie Toezicht op de Sociale Wetten (zowel thuis als op de werkvloer)
 • arbeidsongevallenverzekering bij telewerkers
 • praktische tips bij de implementatie van telewerk in uw onderneming
 • nut van een telewerkpolicy: goede afspraken maken goede vrienden

 

Voor wie is dit seminarie bestemd?

 • HR-managers, HR-assistants, HR-business-partners, personeelsverantwoordelijken en -medewerkers, bedrijfsleiders, zaakvoerders, bedrijfsjuristen en elkeen die in aanraking komt met telewerk en coronatelewerk.

 

U krijgt bovendien de mogelijkheid om ons vooraf uw concrete vragen te bezorgen uiterlijk op vrijdag 12 februari 2021. In de mate van het mogelijke verwerken we deze vragen anoniem tijdens het webinar.

Deelname is kosteloos doch inschrijving is noodzakelijk en dient te gebeuren vóór maandag 15 februari 2021.

Zodra u zich heeft ingeschreven ontvangt u een bevestigingsmail van uw inschrijving. Houd de bevestigingsmail goed bij. Via de knop 'Naar het webinar' in de bevestigingsmail kan u op 16 februari vanaf 11.45 uur inloggen op het webinar.

Meet our experts