Benoit Samyn


Benoit Samyn
PARTNER
Brussels


Monard Law Brussels

Tervurenlaan 270
1150 Brussels

Tel. +32 (0)2/234 67 10
Fax. +32 (0)2/280 47 79


Who is Benoit Samyn?


Benoit graduated as a licentiate in law from the University of Gent in 2000. In 2001, Benoit obtained an LL.M in International Commercial Law and Arbitration at the University of London, Queen Mary and Westfield College, followed in 2002 by a Master in Business Administration (MBA), specializing in European Management, from the Solvay Business School (ULB). In 2002 he was admitted to the Brussels bar.

Benoit specializes in Corporate Law and Public-Private Partnership (PPP).

Benoit is particularly experienced in M&A (especially non-listed companies), accompanying national as well as international clients throughout the entire transaction process. His experience covers the complete acquisition process, starting with a letter of intent via the due diligence process and contract negotiations up to contract signature and follow-up. The acquisitions may involve shares as well as assets. Benoit is also knowledgeable in specific shareholder agreements and incorporation of enterprises as capital structures.

Regarding PPP, Benoit is mainly focused on all project-related aspects of a PPS (contrary to the strictly financing-related aspects, although these are not foreign to him either), such as the analyses of specifications and contracts (DBFM, DBM, direct contracts, …) , drawing-up of risk matrixes and due diligence reports, verification of compensation mechanisms and termination procedures, drawing-up of term sheets, guidance for submission of offers, but also during the post-BAFO phase the establishment of the project company, final negotiations with the various parties involved, drawing-up of contracts (subcontracting contracts, THV…).

Benoit has been involved in almost all larger PPP files in Flanders since 2007 and knows about the sensitivity and interests of the parties concerned (government, subcontractors and financiers) having supported them on a regular base.

In 2002, Benoit started with the law office of Coudert Brothers, Coppens Van Ommeslaghe Faurès (which in 2006 passed into the hands of Dechert LLP). In 2007 he joined NautaDutilh, and in October 2014 he started with Monard Law as an Associate Partner.

Benoit was an assistant with department for Judicial Law of the KUL (Catholic University of Leuven) (until 2017) and president of Young Voka Metropolitan (2018).

He is regularly publishing on select topics in the domain of Corporate Law, PPP and Evidence Law.

Recent seminars and published articles.

Books :

B. SAMYN, Privaatrechtelijk Bewijs. Een diepgaand en praktisch overzicht, Gent, Story Publishers, 2012, 576.

• B. SAMYN, "Bewijs in het burgerlijk recht en nieuwe technologieën - nieuwe wijn en oude zakken?" in B. DE MEULENAERE, Internet en recht, Brussel, Larcier, 2013, 125-149.

• B. SAMYN, "Bewijs & verjaring : recente wetgeving" in X, Verslagboek Bewijsrecht, Permanente vorming balie Kortrijk, Larcier, 2014, 37-51.

Publications :

• B. SAMYN, “Dringend nood aan betere communicatie van wetten”, Juristenkrant 2004, afl. 89, 2-3.

• B. SAMYN, “Een heffing op drankverpakkingen : analyse en kritiek”, NjW nr. 76, 16 juni 2004, 754-760.

. • B. SAMYN, “Verpakkingsheffing: nieuwe definities in de programmawet”, Fiscale Actualiteit 2004, nr. 27, 4-6.

• B. SAMYN, “Staatsblad via internet niet voor allen toegankelijk”, Juristenkrant 6 oktober 2004, p. 6.

• B. SAMYN, “Bewijs” in X, Praktijkboek gerechtelijk recht, 2004, IV-50 t.e.m. IV-127.

• B. SAMYN, “Procedure voor Hof van Cassatie eenvoudiger dankzij nieuwe wet. Alle partijen kunnen in cassatie vragen dralende rechter te vervangen”, Juristenkrant 25 januari 2006, nr. 122, p.1

• B. SAMYN, “Belang en hoedanigheid” in X, Praktijkboek gerechtelijk recht, 2007, I-1 - 18.

• B. SAMYN, “De Raad van Bestuur”, in X, Bestendig Handboek Vennootschap en Aansprakelijkheid, Antwerpen, Kluwer (2007), II.1-2e - II.1-26dt (176 p.).

• B. SAMYN, “Onbevoegdheid van de rechtbank van koophandel inzake een aandelenoverdracht op grond van een dadingsovereenkomst”, TRV 2007, 357 (noot onder Kh. Leuven 8 mei 2007).

• B. SAMYN en D. DE VLIEGHER, "Quand public et privé se donnent la main", l'Echo 12 augustus 2010.

• B. SAMYN, “De bewijslast: Rechtsleer getoetst aan 10 jaar Cassatierechtspraak (Deel 1)”, P&B 2010, 3-22.

• B. SAMYN, “De bewijslast: Rechtsleer getoetst aan 10 jaar Cassatierechtspraak (Deel 2)”, P&B 2010, 50-71.

• B. SAMYN, "Een nieuwe variant van de BVBA: de S-BVBA", DAOR 2010/95, 227-239.

• B. SAMYN, “Managementovereenkomst: bewijs van uitvoering en ontbinding”, TRV 2010, 33 (noot onder Gent 16 juni 2008).

• B. SAMYN, “Herstructurering VZW’s: stand van zaken na wetswijziging”, Balans 652, 2011.

• B. SAMYN, “Het spanningsveld tussen de bewijsmiddelen geschrift en bekentenis”, P&B 2011, 34-38.

• B. SAMYN, “Minder formaliteiten en verslagen bij fusies en splitsingen”, Balans 668, 15 februari 2012, 1-4.

• B. SAMYN, “Het begin van bewijs door geschrift (een A vereist een B) en bekentenis (onsplitsbaarheid en volmacht) ”, P&B 2012/3, 95-97.

• B. SAMYN, “De schriftelijke verklaring van derden als nieuwe onderzoeksmaatregel”, Juristenkrant 2012, afl. 254, 7.

• B. SAMYN, “Treedt advocatenakte in concurrentie met notariële en deurwaardersakte? ”, Juristenkrant 2013, afl 263, p. 6-7.

• B. SAMYN, “Nieuwe regels overheidsopdrachten vanaf 1 juli 2013”, Balans 695, 2013.

• B. SAMYN, “EU-Bewijsverordening en onwillige getuige: het doel en de middelen”, noot onder Gent 23 februari 2013, P&B 2013/2, p. 79 - 82.

• B. SAMYN, “De advocatenakte: een meerwaarde? ”, Balans 697, 2013.

• B. SAMYN, “Uitsluiting van een vennoot van een CVBA : bevoegd orgaan en gegronde reden”, noot onder Gent 10 november 2008, TRV 2013, 531 - 532.

• B. SAMYN, “Verjaringsstuitende ingebrekestelling” Balans, 2013.

• B. SAMYN, “Sms is maar begin van bewijs”, Juristenkrant 2013, afl 276, 2.

• B. SAMYN, La bancalité des contrats DBFM: dealmakers v. dealbreakers, EBP 22 mei 2012.

• Regelmatige spreker op permanente vormingen van diverse Vlaamse balies (Kortrijk, Brugge, Antwerpen, …).

• B. SAMYN, "Het vergunningsproces verzoenen met een PPS traject", seminarie voor diverse aannemersbedrijven, 2012.

• B. SAMYN, Instituut voor bedrijfsjuristen, 19 november 2013.


Language skills
Dutch, French, English


Specializations

  • Corporate
  • Mergers and acquisitions, private equity
  • Real Estate, Construction