Kristof Zadora


Kristof Zadora
PARTNER
Hasselt


Monard Law Hasselt

Gouverneur Roppesingel 131
3500 Hasselt

Tel. +32 (0)11/28 15 00
Fax. +32 (0)11/28 15 05


Wie is Kristof Zadora?


Kristof Zadora (°1981, Genk) is Partner van onze afdeling handelsrecht en spitst zich enerzijds toe op het distributierecht en de productieactiviteiten van onze klanten, en anderzijds op het IT recht, privacy en data protection. Hij heeft ervaring met:

 • het opstellen, herzien en sluiten van de meest uiteenlopende handelsovereenkomsten (bijv. distributie, handelsagentuur, franchising, commissioning, contract manufacturing, private label, dienstenovereenkomsten);
 • het opstellen en onderhandelen van diverse types van IT-contracten, zoals bijvoorbeeld software licentieovereenkomsten, SaaS-contracten, SLA’s, software ontwikkelingsovereenkomsten, escrow overeenkomsten, servicing & support overeenkomsten, raamcontracten, algemene voorwaarden en dergelijke meer;
 • de toepassing, planning en implementatie van de regels in de algemene verordening gegevensbescherming (GDPR) en treedt op als Data Protection Officer in het kader van specifieke opdrachten. Zo verleent Kristof bijvoorbeeld advies bij het opstellen van verwerkingsregisters, voert hij privacy audits uit, werkt hij stappenplannen uit ter implementatie van de GDPR, het opstellen van verwerkersovereenkomsten, het verzorgen van type-communicatie aan betrokkenen in het kader van de uitoefening van hun rechten, informatie in het kader van data breaches, het aanleggen van een databreachregister, het opstellen van privacy policies en gebruiksvoorwaarden voor websites.
 • het evalueren van risico’s i.v.m. mogelijke rechtszaken en schikkingen, zowel nationaal als internationaal, in het bijzonder in het kader van ERP implementaties;
 • het ondersteunen van klanten bij onderhandelingen en het oplossen van geschillen met afnemers en leveranciers;
 • het pleiten van complexe dossiers voor de Belgische rechtbanken en hoven en alternatieve geschillenregeling zoals arbitrage (bijv. het Internationaal Arbitragehof in Parijs) en bemiddeling;
 • het verlenen van advies m.b.t. de structurering van nationale en internationale distributienetwerken;
 • het adviseren van klanten uit verscheidene sectoren omtrent de naleving van de mededingingsregels;
 • E-commerce (verkoop op afstand), elektronische facturatie, marktpraktijken, gezamenlijk aanbod, oneerlijke contractvoorwaarden, vergelijkende reclame, oneerlijke concurrentie en daarmee verband houdende vorderingen tot staking;

Kristof verleent advies aan klanten uit de meest uiteenlopende sectoren, waaronder de voedings- en drankensector (ook supplementen), medische toestellen, IT, technologie, mode, (groot)handel, zwaar materieel (bijv. (land)bouwmaterieel en geavanceerde productielijnen) en de automobielsector.

Kristof is licentiaat in de rechten (KULeuven, 2005), gegradueerde in de fiscale wetenschappen (Fiscale Hogeschool Brussel, 2005) en volgde een opleiding tot bemiddelaar in burgerlijke en handelsgeschillen (bMediation Brussel, 2010).

In 2016 volgde hij een opleiding bij het Data Protection Institute om zijn kwaliteiten m.b.t. privacy en data protection aan te scherpen.

Hij is lid van de balie van Limburg en is sinds september 2005 werkzaam bij Monard Law.


Talenkennis
Nederlands, Frans, Duits, Engels


Specialisaties

 • Handels- en economisch recht
 • Vennootschapsrecht