Terug

Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht

Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht

Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht

De advocaten van deze praktijkgroep geven advies en verlenen bijstand aan openbare besturen, ondernemingen, financiële instellingen, verzekerings- en herverzekeringsmaatschappijen en particulieren inzake:

 • risicovermijding en -management;
 • algemeen aansprakelijkheidsrecht;
 • formuleren van schadeclaims;
 • integrale behandeling van schadedossiers;
 • verweer tegen schadeclaims;
 • onderzoek van de aansprakelijkheid in bijzondere sectoren, zoals brand, B.A.-uitbating, arbeidsongevallen, wegverkeer …;
 • strafrechtelijke verdediging in het algemeen en in het bijzonder in verband met verkeersovertredingen;
 • algemeen verzekeringsrecht;
 • problemen in verband met verzekeringsdekking, regres;
 • audit van verzekeringspolissen;
 • bestuurdersaansprakelijkheid polissen (D&O)
 • bedrijfsaansprakelijkheid polissen (E&O)
 • herverzekering en retrocessies
 • regulatoire aspecten
 • schade gevallen in transport sector (lucht-, water- en wegtransport)

Maak kennis met het team van experts binnen deze specialisatie