Terug

Bankrecht, financieel recht en kapitaalmarkten

Bankrecht, financieel recht en kapitaalmarkten

Bankrecht, financieel recht en kapitaalmarkten

De advocaten van deze praktijkgroep geven advies en verlenen bijstand aan ondernemingen en financiële instellingen inzake:

Kapitaal Markt

 • publieke en beursgenoteerde vennootschappen – statuut en verplichtingen;
 • transparantie- en overnamereglementering;
 • uitgiftereglementering, prospectusverplichtingen;
 • beursintroducties, delistings, andere beurstransacties.

Bancair recht

 • statuut van financiële instellingen (kredietinstellingen, verzekeringsondernemingen, beleggingsondernemingen, …);
 • verrichtingen van financiële instellingen;
 • vermogensbeheer en beleggingsadvies;
 • instellingen voor collectieve beleggingen;
 • (gereglementeerde) financiële markten;
 • monetair recht, wisselverrichtingen;
 • financieel toezicht, FSMA en NBB.

Financieel recht

 • leningsovereenkomsten al dan niet gedekt door zekerheden;
 • acquisitive financiering;
 • leasing;
 • financiering van specifieke goederen (zoals vliegtuigen, schepen, treinen);
 • project financiering (including PPS);
 • effectisering;
 • gestructureerde financiering;
 • derivaten.

Maak kennis met het team van experts binnen deze specialisatie