Terug

Data Protection / Privacy

Data Protection / Privacy

Monard Law is de ideale partner om u bij te staan bij alle aspecten rond de bescherming van persoonsgegevens en cybersecurity. Wij bieden u een alomvattende dienstverlening aan die theorie en praktijk verenigt.

Uiteraard bestaat deze dienstverlening in eerste instantie hoofdzakelijk in het begeleiden van uw onderneming bij de implementatie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “GDPR”). Vanaf 25 mei 2018 zullen immers aanzienlijke boetes opgelegd kunnen worden aan bedrijven die deze verordening aan hun laars lappen. Monard Law biedt u een duidelijk stappenplan aan dat u toelaat om volledig conform de wet te opereren. Op die manier vermijdt u boetes of ander maatregelen opgelegd door de Privacycommissie, alsook negatieve publiciteit en eventuele schadevorderingen.

Binnen dit begeleide traject worden voor u de nodige “policies” en verwerkersovereenkomsten opgesteld of geüpdatet, verkrijgt u de nodige schriftelijke adviezen omtrent de aspecten uit de “GDPR” die specifiek op uw onderneming van toepassing zijn en worden alle aspecten omtrent gegevensbescherming voor u opgevolgd door één van onze externe functionarissen voor gegevensbescherming (de zogenaamde DPO’s).

Een bredere kijk op het wetgevend kader laat ons toe hierbij niet enkel de “GDPR” onder de loep te nemen maar ook alle geldende Belgische regelgeving af te toetsen (die ook na 25 mei 2018 van toepassing zal blijven). Ook andere Europese wetgevende initiatieven (NIS-richtlijn, ontwerp van ePrivacyverordening,…) worden niet vergeten.

Dankzij onze grote expertise van de materie en dankzij onze - optionele - samenwerking met verschillende partners op het vlak van IT, kunnen wij u dan ook een “one-stop-shop” aanbieden.

 

Maak kennis met het team van experts binnen deze specialisatie