Terug

Fiscaal recht

Fiscaal recht

Fiscaal recht

De advocaten van deze praktijkgroep geven advies en verlenen bijstand aan ondernemingen, financiële instellingen en particulieren inzake:

Algemene Fiscaliteit

 • directe en indirecte belastingen;
 • fiscale formaliteiten en fiscale due diligence;
 • fiscaliteit van structurering/financiering van fusies, overnames en durfkapitaal;
 • fiscaliteit van nationale en internationale (re)organisaties van ondernemingen, holdingstructuren;
 • fiscaliteit van vermogensplanning en familiale opvolging;
 • transfertprijzen;
 • optimalisatie van verloningstechnieken;
 • buitenlandse kaderleden en internationale tewerkstelling;
 • aandelenoptie- en pensioenplannen;
 • fiscale aspecten van onroerend goed verrichtingen.

Fiscale Procedures

 • administratieve en gerechtelijke behandeling van alle fiscale geschillen op nationaal en internationaal vlak;
 • rulingaanvragen;
 • alternatieve geschillenbeslechting, dadingen;
 • fiscale controles.

Maak kennis met het team van experts binnen deze specialisatie