Terug

Internationaal publiekrecht en diplomatieke relaties

Internationaal publiekrecht en diplomatieke relaties

Internationaal publiekrecht en diplomatieke relaties

Het team internationaal publiekrecht en diplomatieke relaties heeft uitgebreide ervaring in het adviseren en het vertegenwoordigen van soevereine staten, internationale organisaties, overheidsfunctionarissen, diplomatieke missies, leden van hun staf, internationale ambtenaren, ondernemingen en Ngo’s.

We behandelen complexe internationaalrechtelijke geschillen, conflicten tussen verdragsrecht en lokale wetgeving en staan onze cliënten bij met de dagelijkse vragen op de raakvlakken van internationaal recht en nationale wetgeving (zoals, overeenkomsten, beslag, tewerkstelling, vastgoed of fiscaliteit).

We hebben een ruime ervaring en kennis van de geplogenheden en gevoeligheden bij internationale dialogen en verdedigen de belangen van onze cliënten op een strikte doch discrete manier.

We adviseren cliënten en kunnen hen vertegenwoordigen voor nationale en internationale rechtbanken en voor arbitragetribunalen.

Maak kennis met het team van experts binnen deze specialisatie