Terug

Medisch recht

Medisch recht

Medisch recht

De advocaten van de sector medisch recht verlenen advies en voeren procedure inzake:

  • de ziekenhuiswetgeving (structuur van het ziekenhuis en het statuut van de ziekenhuisarts, fusies en samenwerkingsverbanden, ziekenhuisfinanciering, …)
  • het medisch aansprakelijkheidsrecht (minnelijke en gerechtelijke procedures naar aanleiding van medische fouten, het gebruik van medische hulpmiddelen, het fonds voor medische ongevallen, …)
  • farmaceutisch recht (de geneesmiddelenwet, de wet medische hulpmiddelen, registratie, distributie, clinical trials, lichaamsmateriaal, …)
  • de RIZIV-wetgeving (de nomenclatuur, procedures voor de dienst geneeskundige evaluatie en controle van het RIZIV, referentiebedragen…)
  • medische deontologie (procedures voor de Orde der Geneesheren, Orde der apothekers, …)
  • het statuut van de zorgverlener (erkenning, beroepstitel, beroepsgeheim, …)
  • het statuut van de patiënt (de wet patiëntenrechten, het medisch dossier, informed consent, abortus, IVF, levenseinde, privacy, …)
  • samenwerkingsverbanden (contractuele verhouding met de zorginstelling, samenwerking tussen artsen, …)
  • administratief recht (overheidsaanbestedingen, PPS, erkenningsdossiers, procedures voor de Raad van State, Grondwettelijk Hof, …)
  • privacy en e-health (elektronisch medisch dossier, privacyreglementen, …)