Terug

Private vermogens

Private vermogens

Private vermogens

De advocaten van deze praktijkgroep geven advies en verlenen bijstand aan particulieren inzake:

Familierecht

 • kinderen, afstamming, adoptie;
 • huwelijk, wettelijke samenwoning;
 • alimentatie, echtscheiding;
 • bemiddeling in familiezaken.

Vermogensplanning

 • familiaal vermogensrecht;
 • huwelijkscontracten;
 • erfrecht;
 • schenkingen en handgiften;
 • testamenten en ascendentenverdeling;
 • successieplanning;
 • trusts, stichtingen en administratiekantoren;
 • fiduciaire overeenkomsten;
 • internationale vermogensplanning;
 • fiscale aspecten van successie- en vermogensplanning.

Maak kennis met het team van experts binnen deze specialisatie