Terug

Publiek Private Samenwerking

Publiek Private Samenwerking

Algemeen

Publiek Private Samenwerking (PPS) is van alle tijden, maar kent de laatste jaren een specifieke invulling. Anders dan in een klassieke openbare aanbesteding waarbij de overheid met een gedetailleerd bestek een private partner zoekt voor de uitvoering van bepaalde werken of het leveren van bepaalde diensten (onder de vorm van een aanbesteding of offerteaanvraag), gaat een PPS verder. Ook al is er geen eenduidige definitie van PPS, de Europese Commissie weerhield volgende kenmerken van een PPS in haar “Groenboek over publiek-private samenwerking en het gemeenschapsrecht inzake overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten” :

 • de vrij lange duur van de samenwerking tussen partijen,
 • de wijze waarop het betrokken project wordt gefinancierd,
 • de rol van de partijen bij de opzet, het ontwerp, de uitvoering en financiering van het betrokken project, en
 • de risicospreiding.

De meest gebruikte contracten in een PPS structuur zijn het design, build, finance en maintenance (DBFM) contract, waarbij de private partner zowel het ontwerp, bouwen, financieren en onderhoud op lange termijn voor zijn/haar rekening neemt. De overheid gebruikt tegen vergoeding de infrastructuur (vb schoolgebouwen, bruggen, sluizen, snelwegen,…) en deze wordt in de regel na afloop van het contract van de overheid. Maar een PPS kan ook onder de vorm van een DBM (design, build en maintenance), onder vorm van een concessie…

Gelet op het belang van deze projecten, zowel wat betreft omvang als waarde, is een gedegen praktijkervaring en uitgebouwd team onontbeerlijk. Monard Law heeft hiertoe alle specialisten.

PPS Diensten

De ruime ervaring van het team zorgt voor een zeer accurate kennis van potentiële en actuele problemen en de diverse oplossingen. Kerncompetenties inzake PPS zijn onder andere :

 • opstellen en analyseren van bestekken
 • uitwerken van contractuele structuren
 • analyse van projectdocumentatie (DBFM, DBM+F, …)
 • due diligence en risicoanalyse
 • opstellen van due diligence rapporten en risico matrices
 • term sheets en contracten voor financiering
 • zekerheidsdocumentatie en directe overeenkomsten
 • vennootschapsrechtelijke documentatie (THV overeenkomsten, aandeelhoudersovereenkomsten, oprichting van project-vennootschappen,…)
 • architect- en aannemingsovereenkomsten
 • fiscaal advies
 • begeleiding in geschillen

PPS Cliënteel

Het team heeft ervaring in het bijstaan van aannemers, financiers en overheden. Van elk van deze partijen zijn de belangen, praktijken en gebruiken door en door gekend.

Maak kennis met het team van experts binnen deze specialisatie