Terug

Strafrecht (economisch)

Strafrecht (economisch)

Strafrecht (economisch)

De advocaten van deze praktijkgroep geven advies en verlenen bijstand aan ondernemingen, financiële instellingen en particulieren inzake:

  • fiscaal strafrecht en strafprocedures inzake belastingen (fiscale fraude);
  • financieel-economische misdrijven (organisatie van onvermogen, faillissement, misbruik van vennootschapsgoederen, valsheid in geschrifte, corruptie, misbruik van voorkennis, …);
  • witwasmisdrijven van gelden (preventief en repressief);
  • strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen;
  • gerechtelijke onderzoeken, verdediging bij strafrechtelijke vervolging.

Maak kennis met het team van experts binnen deze specialisatie