Terug

VZW en Belangenverenigingen

VZW en Belangenverenigingen

Ons Non-Profit en Trade Associations team is de one-stop-shop voor nationale en internationale non-profitorganisaties, trusts en liefdadigheidsinstellingen die in België actief of geregistreerd zijn.

Ons team bestaat uit juristen met uiteenlopende complementaire ervaring, kwalificaties en competenties. Zij kunnen u adviseren over:

  • ondernemingsrecht, zoals oprichting, bestuur (besluiten van de raad van bestuur, algemene vergaderingen, corporate governance), reorganisatie (samenwerking, fusies, splitsingen), heroprichting, vereffening en ontbinding;
  • fiscaliteit, waaronder aangiften en rapportageverplichtingen, commerciële versus niet-commerciële activiteiten, btw-status, belasting van caritatief werk;
  • arbeidsrecht, zoals de specifieke regelingen van toepassing op non-profitorganisaties, freelancen en vrijwilligerswerk, internationale mobiliteit en samenwerking met onafhankelijke aannemers;
  • publiekrechtelijke aangelegenheden, zoals overheidsopdrachten, PPP, openbare dienstverlening en vormen van samenwerking;
  • vastgoedvraagstukken, met inbegrip van de aankoop en verkoop van vastgoed, immobiliënbeheer en certificering van effecten, verhuren, onderverhuren en andere vraagstukken;
  • commerciële en burgerlijke contractsluiting;
  • aansprakelijkheid en verzekeringen.

Onze toegewijde focusgroepen hebben grondige ervaring met non-profitorganisaties die actief zijn op het vlak van onderwijs, scholen & universiteiten, zorgsector, ziekenhuissector en andere non-profitorganisaties inclusief culturele, sportieve en liefdadigheidsorganisaties.

Daarnaast hebben wij ook een team dat advies verleent aan internationale en Europese handelsverenigingen om hen te helpen bij het naleven van de Belgische wetgeving en tezelfdertijd voor hun leden, bestuurders en medewerkers een zo hoog mogelijke flexibiliteit en kostenefficiëntie te hebben.

Maak kennis met het team van experts binnen deze specialisatie