Back

Hoe een ban van verkoop via online platforms nu zorgeloos kan

 
PUBLICATION

Hoe een ban van verkoop via online platforms nu zorgeloos kan

Tine Bogaerts, Benjamin Stevens

De zaak Coty : over luxe, selectieve distributie en e-commerce.

Luxeproducten, we houden ervan, we kopen ze graag, we sparen ervoor. En we willen ze vooral niet in teveel winkelrekken of etalages zien staan of het delicate laagje ‘luxe’ vervliegt op slag. In juridisch distributiejargon spreken we dan over een ‘selectief distributienetwerk’. De producent levert enkel aan een beperkt aantal, zorgvuldig gescreende dealers.  Denk aan dure handtassen, de betere horlogemerken, juwelen. Die producten wilt u niet in de supermarkt vinden, laat staan toegeleverd krijgen in een Bol.com doos. Althans, dat laatste besliste het Hof van Justitie.

De regel in luxe

Bij selectieve distributie geldt één vuistregel: de officiële verdeler mag de producten nooit leveren aan onofficiële verdelers. Dit verbod vindt men standaard terug in élk selectief distributiecontract en is logisch. Het is namelijk de bedoeling dat het luxeproduct de klant enkel via het officiële net kan bereiken. De officiële verdelers in het net voldoen bovendien aan een waslijst van kwalitatieve criteria, de anderen niet. De zweem van luxe mag nooit veraf zijn.   

Luxe.com

Men zou kunnen denken dat selectieve distributie tegen de zin van Europa is omdat er tenslotte bewust verdelers uit het distributienetwerk worden uitgesloten. Echter, zolang de producenten niet-discriminerende en kwalitatieve criteria gebruiken om hun verdelers te kiezen kan het. Maar geldt dit ook in een gewijzigde context van hypersuccesvolle online platformen? Met andere woorden stelt zich de vraag of een producent kan verbieden dat een selectieve verdeler verkoopt via dergelijke online platformen.

Op 6 december 2017 deed het Hof van Justitie uitspraak in het langverwacht Coty-arrest: Coty Germany is één van de grootste aanbieders van luxe cosmetica in Duitsland. Parfümerie Akzente is een officiële verdeler van Coty en verkoopt zowel in haar fysieke winkels als online de producten. Discussie rees tussen beiden over het al dan niet mogen verkopen via een platform als amazon.de. Akzente vond het een must dat zij dit populaire kanaal toch kon benutten naast haar eigen webshop. Coty zag dit anders.  

Nieuwe luxe, vaste waarden

Het Hof volgde de eerdere opinie van Advocaat-Generaal Wahl in deze zaak en bevestigt de traditionele rechtspraak : Luxe behoeft bescherming, ook als dat anderen, zoals online platforms, uitsluit. Concreet mag een producent van luxeartikelen aan haar officiële verdelers het verbod opleggen om de artikelen via voor de consument zichtbare internetplatformen te verkopen, zoals onder meer Bol.com. Het moet voor de verdeler in kwestie wel mogelijk blijven om te verkopen via een voor de consument niet-zichtbaar online platform, bijvoorbeeld ter ondersteuning van haar eigen webshop.

De vraag of een bepaald product een luxeartikel is en dus of deze inperking van de vrije concurrentie gerechtvaardigd is, zal in de toekomst meer en meer aan bod komen en het is onder andere aan de nationale rechter om die vraag objectief te beoordelen. 

Al lijkt luxe ons bij uitstek iets bijzonder subjectief.

Wat nu!?

Hoewel online platforms het niet eens zullen zijn met de redenering dat hun platform en de bijhorende kartonnen doos afbreuk kunnen doen aan het imago van luxeartikelen, heeft het Hof van Justitie ervoor gekozen om het concept ‘luxe’ ook in een online setting stevig te beschermen. Deze beslissing van het Hof van Justitie zal dan ook warm onthaald worden door de producenten en importeurs van luxeartikelen, maar lijkt de realiteit en de steeds toenemende relevantie van dergelijke online platformen toch enigszins te miskennen.   

Op basis van deze rechtspraak zullen we de luxeartikelen voor onder de kerstboom allicht dan toch via de officiële kanalen moeten aanschaffen!

Questions about this article? Ask our specialists