Back

Houd de dief! Hoe zich te verweren tegen het wederrechtelijk registreren van domeinnamen

 
PUBLICATION

Houd de dief! Hoe zich te verweren tegen het wederrechtelijk registreren van domeinnamen

Kris Van der Beek

Wat is “het wederrechtelijk registreren van een domeinnaam”?

 

Het laten registeren van een domeinnaam waarop men geen enkel recht of legitiem belang kan laten gelden met het doel een derde te schaden of er een ongerechtvaardigd voordeel uit te halen, wanneer die domeinnaam identiek is of sterk gelijkt op andermans merk, handelsnaam, vennootschapsnaam, geslachtsnaam, origineel werk, geografische aanduiding, enz…  Deze praktijken worden ook wel eens “domeinnaamkaping” of “cybersquatting” genoemd.

 

 

Zijn er praktijkvoorbeelden?

 

Er doen zich in de praktijk doorgaans twee typegevallen voor:

 

  1. Een derde registreert zonder legitiem belang een domeinnaam en beidt deze domeinnaam te koop aan de hoogste bieder;

     

  2. Een concurrent registreert een domeinnaam die sterk gelijkt op andermans merk, handelsnaam of vennootschapsnaam in een poging om te profiteren van diens naambekendheid, om diens webbezoekers af te leiden naar de eigen website of om in het algemeen diens online handel te verstoren;

 

 

Kan dit zomaar?

 

Neen. Het wederrechtelijk registreren van domeinnamen wordt uitdrukkelijk verboden door artikel XII.22 van het Wetboek van Economisch Recht (WER). Bovendien betreft deze praktijk een vorm van verboden misleidende reclame in de zin van artikel VI.105 1° a) WER. Meer in het algemeen wordt deze praktijk beschouwd als een verboden oneerlijke marktpraktijk in zin van artikel VI.104 WER.

 

 

Over welke actiemogelijkheden beschikt u?

 

Er zijn drie actiemogelijkheden:

 

  1. Het gebruik van de onrechtmatig geregistreerde domeinnaam door de derde of de concurrent laten stopzetten;

  2. De registratie van de onrechtmatig geregistreerde domeinnaam laten doorhalen en/of laten overdragen aan de rechtmatige titelhouder;

  3. Een vergoeding vorderen voor de geleden schade;

 

De actiemogelijkheden vermeld onder 1 t.e.m. 3 worden door de rechtbank behandeld zoals in kortgeding, hetgeen een succesvol optreden binnen kort bestek mogelijk maakt.

 

 

Concreet?

 

Neem contact op voor vrijblijvend overleg. U ontvangt voor alles een realistische inschatting van de haalbaarheid van uw aanspraken en een transparant overzicht van de ermee verbonden kosten.  

 

 

Kris van der Beek

Questions about this article? Ask our specialists

Kris
VAN DER BEEK
associate-partner